บทความ : Writing

ใครจะไปรู้!? ยิ่งคุณ “ซื่อบื้อ” คุณก็จะยิ่งได้คะแนน IELTS Writing สูง

ปัญหาของเด็กอินเตอร์และคนทำงานในบริษัทต่างชาติที่เกิดขึ้นตอนสอบ IELTS Writing คือ การ develop สิ่งที่ตัวเองเขียนไม่ตรง mark scheme ของ

ใครจะไปรู้!? ยิ่งคุณ “ซื่อบื้อ” คุณก็จะยิ่งได้คะแนน IELTS Writing สูง

ปัญหาของเด็กอินเตอร์และคนทำงานในบริษัทต่างชาติที่เกิดขึ้นตอนสอบ IELTS Writing คือ การ develop สิ่งที่ตัวเองเขียนไม่ตรง mark scheme ของ