เสียงตอบรับจากลูกศิษย์

IELTS OVERALL 7.5

พอมาเรียนกับอิม
เหมือนเปิดโลกไปอีกโลกหนึ่ง
เลยว่าเราควรจะตอบอย่างไร
วาง paragraph อย่างไร
มีคําศัพท์ใหม่ๆ
ที่เรียกคะแนนได้เยอะ
มาเรียนกับครูอิม
มั่นใจว่าช่วยได้แน่นอน

คุณภวัต วราภิรมย์

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
Pawat & Aswin
International Law Office
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.โท ด้านกฎหมาย 2 ใบ จาก UK & Germany

IELTS OVERALL 6.5

สําหรับผม
พาร์ทที่จําเป็นที่สุด
ที่จะต้องมีtips
คือ writing

คุณเปเป้ อรุณานนท์ชัย

ผู้ก่อตั้ง บริษัท โลเคเนชั่น จํากัด
www.locanation.com
Thailand's Real Estate Guru
BBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IELTS OVERALL 6.5

ถ้ามีคนที่คอยไกด์เรา
จะทําให้เราไปได้เร็วกว่า

คุณปิยะวิน พิชญังกูร

B.E. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MSc Marketing University of Bath

คอร์ส IELTS ครูอิม

ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
เคลียร์ทุกข้อสงสัย
สร้างความพึงพอใจ 100%

เสียงตอบรับจากผู้เรียน

เสียงตอบรับจากลูกศิษย์

เรามีนักเรียน

คอร์สไอเอล (IELTS)

ออนไลน์จากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจาก กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี

นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น สกลนคร สุโขทัย สระแก้ว ปราจีนบุรี ฯลฯ รวมถึง

คนไทยในออสตรเลียก็เลือกเรียนคอร์สไอเอล (IELTS) ที่ดีที่สุดของเรา