รีวิวจากศิษย์เก่า

คุณเนย
พิชิต Band 7

พร้อมเรียนต่อที่เยอรมัน
สู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์
อนาคตไกล

ตอนอ่านเอง เราไม่รู้เลยว่า
ในพาร์ท Reading
เรื่อง True/False/Not Given

มัน False หรือ Not Given ยังไง

แต่พอเรียนกับครูอิม
คะแนน IELTS Reading
เพิ่มสูงขึ้นมาก
จาก Band 6 เป็น Band 8

คุณฆฏิการ ทองสุข (คุณเนย)

วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณแดน
พิชิต Band 7.5

ที่ปรึกษากฎหมายระดับสากล
ผู้ก่อตั้ง Pawat & Aswin
International Law Office

พอมาเรียนกับอิม
เหมือนเปิดโลกไปอีกโลกหนึ่ง
ทำให้รู้ว่าเราควรจะตอบอย่างไร
วาง Paragraph อย่างไร
มีคําศัพท์ใหม่ๆ
ที่เรียกคะแนนได้เยอะ

มาเรียนกับครูอิม
มั่นใจว่าช่วยได้แน่นอน

คุณภวัต วราภิรมย์ (คุณแดน)

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
Pawat & Aswin
International Law Office
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.โท ด้านกฎหมาย 2 ใบ จาก UK & Germany

คุณเปเป้
พิชิต Band 6.5

ผู้ก่อตั้ง Locanation
platform อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ

สําหรับผม
พาร์ทที่จําเป็นที่สุด
ที่จะต้องมี Tips
คือ Writing

คุณเปเป้ อรุณานนท์ชัย (คุณเปเป้)

ผู้ก่อตั้ง บริษัท โลเคเนชั่น จํากัด
www.locanation.com
Thailand's Real Estate Guru
BBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวิน
พิชิต Band 6.5

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการตลาด
University of Bath

ถ้ามีคนที่คอยไกด์เรา
จะทําให้เราไปได้เร็วกว่า

คุณปิยะวิน พิชญังกูร (คุณวิน)

B.E. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MSc Marketing University of Bath

คอร์ส IELTS อ.อิม

ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
เคลียร์ทุกข้อสงสัย
สร้างความพึงพอใจ 100%

เสียงตอบรับ
จากผู้เรียน

นักเรียนของเรา

เรามีนักเรียน คอร์ส IELTS ออนไลน์

จากทั่วประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจาก

กรุงเทพฯ

นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม

เชียงใหม่ ขอนแก่น สกลนคร

สุโขทัย สระแก้ว

ปราจีนบุรี ฯลฯ

รวมถึงคนไทยในออสเตรเลีย

ก็เลือกเรียนคอร์ส IELTS

ที่ดีที่สุดของเรา