เรื่องราวของครูอิม ผู้ก่อตั้ง

ครูอิม

วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ

ด้วยประสบการณ์การสอน IELTS มากกว่า 10 ปี
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

ผลงานอื่นๆ

ปัจจุบันอิมยังคงรับงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อ ที่ผ่านมามีผลงานเขียนหนังสือ พ็อคเก็ตบุ๊ค Coffee Venture, พิธีกรรายการ Coffee Venture ช่อง NOW 26 และ ผู้เชี่ยวชาญงานการข่าวต่างประเทศ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ก่อนที่จะมาเป็นติวเตอร์กวดวิชาภาษาอังกฤษอย่างเต็มตัว

ผ่านประสบการณ์ผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ นิตยสาร a day, หนังสือพิมพ์ Bangkok Post, ผ่านการอบรมการผลิตข่าวจากสำนักข่าว BBC World News ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และสถานีโทรทัศน์ Money Channel ในตำแหน่ง ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

25 FACTS
ABOUT KRU IM

25 FACTS
ABOUT KRU IM