เรื่องราวของ อ.อิม ผู้ก่อตั้ง

อ.อิม

วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ

ประสบการณ์การสอน IELTS มากกว่า 10 ปี

ตำแหน่ง IELTS Certified Partner จากศูนย์สอบ IELTS IDP 2020-2021

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ผลงานที่ผ่านมา

25 Facts
About Vrinpun