ใครจะไปรู้!? ยิ่งคุณ “ซื่อบื้อ” คุณก็จะยิ่งได้คะแนน IELTS Writing สูง

Share:

Share on facebook
Share on twitter

ปัญหาของเด็กอินเตอร์และคนทำงานในบริษัทต่างชาติที่เกิดขึ้นตอนสอบ IELTS Writing คือ การ develop สิ่งที่ตัวเองเขียนไม่ตรง mark scheme ของ IELTS Writing

.

เขียนไม่ตรง mark scheme ของ IELTS Writing เพราะคุณเก่งหรือฉลาดเกินไป!

.

ในบทความนี้ อิมจะมาเฉลยว่าทำไม ยิ่งคุณ “ซื่อบื้อ” คุณก็จะยิ่งได้คะแนน IELTS Writing สูง

.

ปัญหาจุดที่คลาสสิคที่สุด คือ การเขียนย่อหน้า body paragraph ใน IELTS Writing Task 2 ในกลุ่มนักเรียนระดับ high school ระบบอเมริกัน

.

ในโรงเรียนเราเรียนกันมาว่า เรามีอิสระในการเขียนย่อหน้า body paragraph ใน academic essay โดยเราจะเขียน body paragraph แบบไหนก็ได้ใน 4 รูปแบบ ดังนี้

.

1. เขียน topic sentence (ประโยคที่ระบุ main idea ของ body paragraph) เป็นประโยค “แรก” ของ body paragraph

2. เขียน topic sentence (ประโยคที่ระบุ main idea ของ body paragraph) เป็นประโยค “ท้าย” ของ body paragraph

3. เขียน topic sentence (ประโยคที่ระบุ main idea ของ body paragraph) ไว้ตรง “กลาง” body paragraph

4. “ไม่เขียน” topic sentence (ประโยคที่ระบุ main idea ของ body paragraph) แต่เนื้อหาใน body paragraph สามารถสื่อถึง main idea ของ paragraph นั้นได้

.

ยิ่งบางคนเคยลงเรียนวิชา history หรือวิชาอื่นๆ ที่ต้อง elaborate และ cite ข้อมูลเยอะๆ ก็จะยิ่ง “คิดไปเอง” ว่าการทำแบบข้อ 2 คือ “การเขียน topic sentence (ประโยคที่ระบุ main idea ของ body paragraph) เป็นประโยคท้ายสุดของ body paragraph” เป็นสิ่งที่ดี เพราะสำหรับวิชา history เรามักต้องอ้างอิงข้อมูลให้แน่นที่สุด “ก่อน” ที่จะสรุป main idea ของย่อหน้า

.

แต่สำหรับ IELTS นั้น ไม่เหมือนกัน!

.

เราลองมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเขียนย่อหน้า body ของการเขียนในข้อสอบวิชา history กับ ข้อสอบ IELTS

.

สมมติว่าข้อสอบวิชา history สั่งให้เราเขียนถึง “สาเหตุหลักที่ทำให้เกิด The Great Depression 1929 ในความคิดของเรา”

.

แน่นอนว่าในแต่ละย่อหน้า body paragraph

.

เราสามารถ cite ข้อมูล detail ต่างๆ ที่เรียนมาในคลาสวิชา history ในตอนต้นของย่อหน้า

.

แล้วหลังจากนั้นค่อยระบุ main idea ในประโยคสุดท้ายของย่อหน้า

.

ที่เราสามารถทำแบบนั้นได้เพราะข้อสอบวิชา history ทดสอบ “ความรู้” เกี่ยวกับ history

.

เปรียบเทียบกับข้อสอบ IELTS Writing ซึ่ง…

.

“ไม่ทดสอบความรู้”

.

แต่ IELTS Writing ทดสอบ “การลำดับเนื้อหาใน essay ตาม mark scheme ของ IELTS Writing

.

“การลำดับเนื้อหาใน essay ตาม mark scheme ของ IELTS Writing” ในส่วนของย่อหน้า body paragraph ของ IELTS Writing Task 2 มีวิธีการเขียน คือ…

.

เราจะต้อง…

.

เขียน topic sentence (ประโยคที่ระบุ main idea ของ body paragraph) เป็นประโยค “แรก” ของ body paragraph เท่านั้น!

.

ถ้าคำถาม IELTS Writing Task 2 คือ “What are the major causes of the Great Depression 1929?”

.

มาลองเปรียบเทียบ 2 ย่อหน้านี้ แล้วเลือก Option ที่มี topic sentence (ประโยคที่ระบุ main idea ของ body paragraph) เป็นประโยค “แรก” ของย่อหน้า เพื่อให้ตรงตาม mark scheme ของ IELTS Writing Task 2 กันดีกว่า!

.

Option 1

.

One of the major causes of the Great Depression in 1929 was the stock market crash. During the 1920s, the US stock market underwent a historic expansion. As stock prices rose, investing in the stock market was an easy way to make money. Americans spent more money than they can afford on stocks. However, share prices declined in 1929. For example, millions of Americans mortgaged their homes to buy stocks during the 1920s, but they subsequently liquidated their holdings after share prices declined in 1929.

.

Option 2

.

During the 1920s, millions of Americans mortgaged their homes to buy stocks, but they subsequently liquidated their holdings after share prices declined in 1929. They spent more money than they can afford on stocks. This is because investing in the stock market was an easy way to make money when the US stock market underwent a historic expansion. However, share prices declined in 1929. Therefore, one of the major causes of the Great Depression in 1929 was the stock market crash.

.

เฉลย: Option 1

.

ถ้าเราเป็นผู้อ่านทั่วๆ ไป เราอาจจะชอบ Option 2 มากกว่า เพราะตอนต้นของย่อหน้ามีการเล่าเรื่องให้เห็นเป็นภาพ โดยการบรรยายให้เห็นภาพพฤติกรรมของคนอเมริกันในช่วงทศวรรษที่ 1920s แล้วค่อยมาสรุป main idea ในประโยคสุดท้ายของย่อหน้า เราก็จะได้ text ที่ค่อนข้าง sexy

.

แต่สำหรับ body paragraph ของ IELTS Writing Task 2 เราจะต้องเขียนสไตล์ทื่อๆ (บางคนบอกว่าเป็นแนว “ซื่อบื้อ”) แบบใน Option 1 นั่นก็คือการระบุ main idea ตรงๆ ไปก่อน แล้วค่อย elaborate ทีหลัง

.

ในตอนต่อไป อิมจะมาลงลึกเรื่องการ elaborate หรือการเขียนประโยคที่ 2-3 หรือ 2-4 ในย่อหน้า body paragraph ของ IELTS Writing Task 2

.

โปรดติดตามด้วยใจระทึกค่ะ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email