ทดลองเรียนทันที

เรียนวิธีทำข้อสอบ IELTS
Writing Task 1
Academic
แบบ Line Graph
คะแนน Band 9.0
ครบ 5 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1
วิธีวิเคราะห์โจทย์

ขั้นที่ 2
วิธีเขียนย่อหน้า Introduction

ขั้นที่ 3
วิธีเขียนย่อหน้า Detail #1

ขั้นที่ 4
วิธีเขียนย่อหน้า Detail #2

ขั้นที่ 5
วิธีเขียนย่อหน้า Overview

เรียนเกร็ด IELTS ต่างๆ

วิธีวิเคราะห์โจทย์ IELTS Writing Task 1 แบบ Diagram

วิธีจัดเนื้อหาในย่อหน้าต่างๆ ของ IELTS Writing Task 2

สาธิตการตอบคำถาม IELTS Speaking

เรียนคำศัพท์ IELTS หัวข้อ Globalization

วิธีตอบคำถามแบบ How to ใน IELTS Speaking

วิธีเขียน Thesis Statement สำหรับ IELTS Writing Task 2 แบบ Discuss Both Views

วิธีเขียน IELTS Writing Task 2 แบบ Agree/Disagree สำหรับมือใหม่

 Superpower Tutorial: สรุปกลยุทธ์ IELTS รวม 4 พาร์ท

เทคนิคการ “อวย” สำหรับ IELTS Speaking

วิธีตอบ IELTS Speaking หัวข้อ “คุณงามความดี”

เทคนิคการจ้างเขียน SOP

IELTS Reading หัวข้องานวิจัยด้านโบราณคดี

สอบถามรายละเอียด

คลิก Inbox

Facebook Fanpage Kru Im ครูอิม

ติดต่อเจ้าหน้าที่

คลิก Add LINE

@ieltsforthai

ปรึกษา อ.อิม

คลิก โทรทันที

0645194695