จงอย่าโดนหลอกว่า IELTS เป็นเพียงข้อสอบ “ภาษาอังกฤษ”

Share:

Share on facebook
Share on twitter

IELTS ย่อมาจาก “International English Language Testing System”

.

จริงอยู่ที่ว่า “English Language” แปลว่า “ภาษาอังกฤษ” แต่หากเรามองให้ลึกซึ้งถึงกลยุทธ์การ “ผลิต” และ “ประกอบสร้าง” ข้อสอบแบรนด์นี้ เราจะเล็งเห็นเป็นอย่างดีว่าลำพังเพียง “ทักษะภาษา” อาจไม่เพียงพอสำหรับการสอบ IELTS

.

นั่นเป็นเพราะแท้จริงแล้ว IELTS ทดสอบเราในเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเชิงวิชาการ” (acsdemic Communication Strategy) อย่างมหาศาล

.

นั่นหมายความว่า “ภาษาอังกฤษ” เป็นเพียง “เครื่องมือพื้นฐาน” ในการสอบ IELTS นี้

.

เปรียบ “ภาษาอังกฤษ” เป็นเพียง “ยานพาหนะ” หรือ “วัตถุ” ที่มนุษย์ใช้ทุ่นแรงเดินเพื่อขับเคลื่อนตนเองไปสู่เป้าหมาย

.

ทว่าเพียง “เครื่องมือ” อาจไม่เพียงพอหากผู้ใช้เครื่องมือขาด “เทคนิค”

.

เฉกเช่นการให้คนธรรมดาที่ไร้เทคนิคการขับขี่รถแข่งไปลงสนามแข่ง F1

.

และเพียง “เทคนิค” อาจไม่เพียงพอหากผู้ใช้เทคนิคขาด “กลยุทธ์”

.

เฉกเช่นนักแข่ง F1 ฝีมือดีที่ปราชัยเพราะขาดการวิเคราะห์คู่แข่งและลงสนามโดยไร้ซึ่งแผนการ

.

ภาษา คือ “การเลือกยานพาหนะ” ระดับภาษาเบื้องต้นเหมือนมีจักรยาน ระดับภาษาปานกลางเหมือนมีรถยนต์ ระดับภาษาสูงเหมือนมีเครื่องบินส่วนตัว

.

เทคนิคการใช้ภาษา คือ “เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะ” เทคนิคเบื้องต้นเหมือนขี่จักรยานผ่านถนนลื่นได้โดยไม่ล้ม เทคนิคระดับปานกลางเหมือนการขับรถแซงคันอื่นได้ เทคนิคระดับสูงเหมือนความสามารถในการขับเครื่องบินให้รอดจากหลุมอากาศ

.

กลยุทธ์การทำข้อสอบ คือ “แผนการเดินทางอย่างเฉียบคม” ขาดกลยุทธ์เหมือนขาดการวางแผนเส้นทางที่ปลอดภัย ต่อให้ขับเครื่องบินเก่งแค่ไหนแต่ขาดการประกอบสร้างแผนที่เส้นทางอย่างแยบยล ก็อาจหลีกไม่พ้นการพุ่งทะยานชนสันเขาสูง จนทำให้ไม่มีใครบนเครื่องเหลือชีวิตรอด

.

ดุจนักดาบมากฝีมือ หากไร้ซึ่งการวางแผนเส้นทางการเคลื่อนไหว…

.

ในจังหวะที่แสงอาทิตย์ส่องเข้าตา ก็อาจเพลี่ยงพล้ำให้กับศัตรูได้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email