ให้ “Explorer Mentality” ช่วยคุณ “Conquer” คะแนน IELTS Speaking

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เจฟ เบซอส (Jeff Bezos) แห่ง Amazon.com หนึ่งใน CEO แนวหน้าแห่งยุคสมัย เคยกล่าวไว้ว่า

.

“Some companies, if you wanted to put it into a single word, they have a conqueror mentality, and we have an explorer mentality.”

.

ถ้อยคำสำคัญของวาทะดังกล่าว คือ “an explorer mentality” ที่สื่อถึง “จิตวิญญาณแห่งการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง” ได้เป็นอย่างดี

.

“an explorer mentality” นี่คือถ้อยคำสำคัญ ที่เราสามารถนำไปใช้ “พูด” เพื่อเติมเต็มความหมายในหลากหลายวาระของชีวิต และแน่นอนว่าถ้อยคำ “an explorer mentality” สามารถเพิ่มคะแนน IELTS Speaking ได้เป็นอย่างดี

.

นอกจากนี้ คำว่า “explorer” ยังเชื่อมโยงไปถึง brand archetype หรือลักษณะของแบรนด์สินค้าประเภท “The Explorer” อีกด้วย

.

แบรนด์ประเภทนี้มีหัวใจสำคัญ คือ การเปิดประสบการณ์ใหม่ หรือ “to seek and experience new things”

.

แบรนด์ประเภทนี้มีคุณลักษณะ “แบบนักผจญภัย” หรือ “adventurous” และ “ไม่พึ่งพิงใครนอกจากตนเอง” หรือ “independent”

.

แบรนด์ประเภทนี้ให้ค่า “เสรีภาพ” หรือ “freedom” เหนือสิ่งอื่นใด

.

ยกตัวอย่างแบรนด์ประเภท The Explorer ได้แก่ The North Face และ Jeep

IELTS Speaking Vocab List:

explorer mentality (n)

brand archetype (n)

adventurous (adj)

independent (adj)

freedom (n)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email