คอร์ส IELTS รอบสด
เรียนในห้องสัมมนาแบบเจอตัวผู้สอน

Small Group
Workshop & Private Coaching

ปฏิบัติจริง 
คะแนน IELTS พุ่ง
ด้วยคอร์ส IELTS รอบสดที่ดีที่สุด

เรียนเข้มข้น
ตั้งแต่พื้นฐานภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ

สู่เทคนิค IELTS ขั้นสูง

  เห็นผลชัดเจน

เรียน IELTS รอบสด
ครบทั้ง 4 พาร์ท
ฟังพูดอ่านเขียน

เจาะลึกทุกกลยุทธ์
ลงมือเขียนจริง
พูดจริง
สาธิตการตรวจงานจริง

เก็บรายละเอียดทุกเม็ด

ทำคะแนนระดับสูง
เพิ่มโอกาสเข้ามหาวิทยาลัย/
ทำงานระดับนานาชาติ

สู่อนาคตที่สดใส

เห็นผลจริง–เรียนสดในห้องเรียน
กับวิทยากร

อ.อิม วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ

แก้ปัญหาของผู้เรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ IELTS

เรียนกลยุทธ์ขั้นสูง Band 8.0-9.0

เรียน IELTS อ.อิม

คอร์ส Intensive เนื้อขั้นสูง
เรียนวิธีการเพิ่มคะแนน IELTS สู่ Band 8.0 ขึ้นไป

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ
เทียบเท่า IELTS Band 7.0-7.5
ที่ต้องการเพิ่มคะแนนสู่ Band 8.0-9.0

ทำ pre-test วัดระดับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง
LINE Official @ieltsforthai

สำหรับผู้สมัคร
ที่เคยเรียนในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย
เป็นระบบภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
สามารถสมัครเรียนได้
โดยไม่ต้องทำ pre-test

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
คนทำงานในกลุ่ม expert สาขาต่างๆ
อาทิ แพยท์ เภสัชกร วิศวกร
นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์
ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ในระบบ GCSE, A-Levels, IB,
VCE, NECA, AP
English Program

เรียนรวม 32 ชั่วโมง

เรียนในห้องสัมมนา แบบเจอตัวผู้สอน

เนื้อหาที่โฟกัส

 1. IELTS Exam Skills and Advanced Strategies ครบ 4 พาร์ท ฟังพูดอ่านเขียน สำหรับทำคะแนนตั้งแต่ Band 8.0 ขึ้นไป
 2. Academic English Grammar สำหรับสอบ IELTS
 3. Academic English Vocabulary สำหรับสอบ IELTS
 4. English Pronunciation สำหรับสอบ IELTS
 5. General Knowledge ไอเดียสำหรับสอบ IELTS Writing และ Speaking

เรียนได้ทั้ง Academic และ General Training

การสอน IELTS สไตล์อ.อิม
✔“สูตรอันดับ 1” ที่ผู้เรียนนำไปใช้แล้วเพิ่มคะแนนได้จริง เนื้อหากระชับแต่ทำคะแนนได้มาก
✔สูตรลับที่ผู้เรียนคนไทยกว่า 2,000 คนใช้แล้วได้ผลจริง

✔เพื่อให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายได้ “ง่ายที่สุด” และ “เร็วที่สุด”

ฟรี หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
ฟรี บริการตรวจ IELTS Writing แบบ Premium ทางอีเมล รายงานผลคะแนน Overall และคะแนนแยก 4 เกณฑ์ พร้อมระบุวิธีปรับเพิ่มคะแนนแยก 4 เกณฑ์สำหรับคุณโดยเฉพาะ พิเศษสุด แก้ไข text ภายในเรียงความของคุณในด้าน grammar, word choice และ organization จำนวนกว่า 20 เรียงความ
ฟรี บริการจำลองการสอบ IELTS Speaking ทางโทรศัพท์ พร้อมรายงานผลคะแนนและ feedback วิธีปรับเพิ่มคะแนนสำหรับคุณโดยเฉพาะ 4 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 30 นาที
ฟรี บริการสมัครสอบ IELTS กับศูนย์สอบ IDP
ฟรี ให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อในต่างประเทศ

คอร์สสด จำกัดรุ่นละ 5 คน

ค่าลงทะเบียนเรียน

36,500 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)

งดจัดการเรียนคอร์สสด

แบบเจอตัวในห้องสัมมนา

โดยไม่มีกำหนด

เพื่อความปลอดภัย

ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

ประกาศ
Update ล่าสุด

ขณะนี้เนื้อหาคอร์สสด

ได้รับการนำมาผลิต

เป็นคอร์สออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

คือ คอร์สออนไลน์ Signature

มีเนื้อหาเหมือนคอร์สสด

ที่เคยจัดมา 100%

ราคาคอร์สออนไลน์ Intensive

12,500 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)

สมัครเรียนคอร์สออนไลน์ Signature

Add LINE Official @ieltsforthai

สอบถามรายละเอียด

คลิก Inbox

Facebook Fanpage Kru Im ครูอิม

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
ก่อนสมัคร Add LINE
พูดคุยกับผู้สอน
เพื่อสอบถามว่าคอร์สนี้
เหมาะกับคุณหรือไม่

ติดต่อเจ้าหน้าที่

คลิก Add LINE

@ieltsforthai

คุณมีปัญหาแบบนี้หรือไม่?

 • ทิ้งภาษาอังกฤษไปนาน แต่พอต้องมาสอบ IELTS แล้วไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวอย่างไร
 • ไม่เคยสอบ IELTS ไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวอย่างไร และอยากสอบรอบเดียวผ่าน
 • สอบ IELTS ได้คะแนน Band 5 หรือ Band 5.5 มาแล้ว แต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะได้ Band 6.5 หรือ Band 7 หรือสูงกว่านั้น
 • กังวลว่าจะไม่ได้คะแนน IELTS ตามเป้าเมื่อเข้าสู่สนามสอบ
 • ไม่ทราบว่าเกณฑ์การให้คะแนน IELTS ที่แท้จริงของแต่ละพาร์ทเป็นอย่างไร
 • เคยไปเรียน IELTS คอร์สอื่น แต่ไม่เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง ไม่ได้พูดคุยกับวิทยากรแบบตัวต่อตัวอย่างเต็มที่
 • อยากเรียนคอร์สที่สอบถามครูผู้สอนได้ตลอดเวลา เพราะเวลาฝึกทำข้อสอบแล้วไม่รู้จะถามใคร

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

นักเรียน นิสิต นักศึกษา

 • ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการทำคะแนน IELTS Band 7 อย่างเป็นระบบ เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยเป้าหมาย
 • ที่ต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการครบ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับใช้เรียนต่อในระดับป.ตรี/ป.โท
 • ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษให้มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งในการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย
 • ที่ต้องการสอบถามครูผู้สอนได้ตลอดเวลาเมื่อมีข้อสงสัย
 • ที่ต้องการเน้นเรียนพาร์ท Writing และ Speaking โดยละเอียด เพื่อนำไปปรับปรุงคะแนนพาร์ทที่ท่านต้องสร้างคำตอบขึ้นเองทั้งหมด

คนทำงาน นักวิชาชีพในสาขาต่างๆ

 • ที่ต้องใช้คะแนน IELTS เพื่อศึกษาต่อระดับป.โท/ป.เอก
 • ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษในระยะเวลาเร่งรัดให้เพียงพอต่อการสอบ IELTS
 • ที่ต้องการพัฒนาเทคนิควิธีรับมือกับข้อสอบ
 • ที่มีงานรัดตัว จัดสรรเวลาเรียนคอร์สยาวๆ ได้ยาก แต่ต้องการปรึกษาผู้สอนได้ทุกเวลาที่มีข้อสงสัยขณะฝึกทำข้อสอบ

 

เนื้อหาที่คุณจะได้เรียนจากคอร์สนี้

Basic (พื้นฐาน IELTS)

 • Grammar บทที่สำคัญในการทำข้อสอบ IELTS ทุกพาร์ท โดยเฉพาะ Writing

 • คำศัพท์ที่สำคัญในการทำข้อสอบ IELTS ครบ 4 พาร์ท โดยเฉพาะ Writing และ Speaking

 • รู้จักเกณฑ์การให้คะแนน IELTS ครบ 4 พาร์ท

 • รู้จักรูปแบบโจทย์ Writing Task 1 ครบ 8 แบบ และ รูปแบบโจทย์ Writing Task 2 ครบ 6 แบบ

Advanced (IELTS ขั้นสูง)

 • Complex & Super Complex Sentence Structures (กลยุทธ์สร้างสุดยอดประโยคความซ้อนเพื่อเพิ่มคะแนน Writing)

 • Advanced Academic Vocabulary (คำศัพท์เชิงวิชาการขั้นสูง พร้อมวิธีการใช้ รู้แล้วเข้าห้องสอบสบายแน่นอน)

 • Grammar Editing (วิธีตรวจและแก้ไขแกรมม่าด้วยตนเอง หัวใจสำคัญที่จะชี้เป็นชี้ตายว่าคะแนน IELTS ของคุณจะถึง Band 7 หรือไม่ เพราะในห้องสอบคุณต้องเป็นคนตรวจและแก้ไขงานของตนเองให้ได้)

Strategy (การวางกลยุทธ์)

 • หลักการวางแผนก่อนลงมือทำข้อสอบ Writing

 • หลักการรับมือกับข้อสอบ Listening และ Reading แบบเชิงรุก

 • หลักการฝึกตอบคำถามในพาร์ท Speaking

Model Answer Band 9 (คำตอบต้นแบบ IELTS Band 9)

 • ฟังกรณีศึกษาวิธีพัฒนาคะแนน IELTS ตีแผ่คำตอบพาร์ท Writing และ Speaking ที่ได้ Band 9 พร้อมเรียนรู้วิธีการพัฒนาคำตอบให้ใกล้เคียงกับ Band 9 มากที่สุด

Workshop (สัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์)

 • ตะลุย์โจทย์ IELTS จริง แบบจับมือทำ ครบ 4 พาร์ท

 • วิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนจริงๆ ในห้องเรียน

 • ลองทำโจทย์จริงๆ ในห้องเรียน

 • ครูผู้สอน Feedback จริงๆ ในห้องเรียน

Private Coaching (การโค้ชส่วนตัว)

 • ให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์สำหรับผู้เรียนแต่ละท่าน

วิทยากร

อ.อิม วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ

 

 • ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษเพื่อประยุกต์กับการทำข้อสอบ IELTS ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี แก้ไขเคสนักเรียนมาแล้วมากกว่า 2,000 ราย

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1

 • ผู้ก่อตั้ง IELTS for Thai ผู้ให้บริการคอร์ส IELTS ทุกรูปแบบ ได้แก่ คอร์สสดแบบกลุ่ม คอร์สตัวต่อตัว และคอร์สออนไลน์ทาง www.ieltsforthai.com โดยใช้ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Practice Test ของแท้จากศูนย์ประเมินภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริจเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย

 • วิทยากรฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการของกระทรวงพาณิชย์

 • วิทยากรฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับ SCG

 • วิทยากรฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับ Siam Indica

 • วิทยากรฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับ Peaberry

 • วิทยากรฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับ OpsSmart Technologies Inc

 • วิทยากรฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับ Italian-Thai

 • วิทยากรฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับโครงการ MC จุฬาฯ

 • วิทยากรฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • วิทยากรฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

 • วิทยากรฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

บรรยากาศการสัมมนา

เสียงตอบรับจากลูกศิษย์

เรามีนักเรียนคอร์ส IELTS

จากทั่วประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจาก

กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี

นครปฐม เชียงใหม่

ขอนแก่น สกลนคร

สุโขทัย สระแก้ว

ปราจีนบุรี ฯลฯ

รวมถึงคนไทยในออสเตรเลีย

สหรัฐอเมริกา

และสหราชอาณาจักร

ก็เลือกเรียนคอร์ส IELTS

ที่ดีที่สุดของเรา

ทดลองเรียนทันที