คอร์สออนไลน ์ Advanced IELTS Strategy

คอร์ส POWER PACK

หลักสูตรระดับกลาง
ทบทวนทักษะภาษาอังกฤษ
ทำโจทย์ IELTS ความยากระดับกลาง

เนื้อหาที่โฟกัส

ทักษะการทำข้อสอบ IELTS และทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ครบ 4 พาร์ท ฟัง พูด อ่าน เขียน 

ระดับผู้เรียน

Intermediate Learner (คะแนนเดิม IELTS Band 5.0 ขึ้นไป)

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและฝึกทำข้อสอบ IELTS ความยากระดับกลาง

ความยาว

139 ช.ม.

สิ่งที่คุณจะได้รับ

คอร์สนี้แตกต่างจากคอร์สอื่นอย่างไร?

คอร์สนี้มีบทเรียนหลักการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ครบ 4 ทักษะ ฟังพูดอ่านเขียน โดยละเอียด เพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนก่อนติวข้อสอบ IELTS อาทิ บทเรียนทบทวนแกรมม่าภาษาอังกฤษขั้นสูงครบทุกหัวข้อที่จำเป็นสำหรับ IELTS โดยละเอียด และบทเรียนวิธีการใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ เพื่อเลือกคำศัพท์ระดับสูงโดยละเอียด

VDO แนะนำ คอร์ส POWER PACK

ราคา 6,500 .-

Lifetime Membership

รับชมบทเรียนตลอดชีพ

 

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มี

ทักษะภาษาอังกฤษ

เทียบเท่า IELTS Band 5.0 ขึ้นไป

ทำ Pre-test วัดระดับตอนนี้

คลิกที่นี่

 

ติดต่อแอดมิน

เพื่อสกรีนว่าคอร์สนี้

เหมาะสมกับคุณหรือไม่

คลิก inbox

คอร์ส NEW IELTS 2021-2022

หลักสูตรฝึกปฏิบัติหน้าคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
เรียนกลยุทธ์ IELTS ขั้นสูง อัพเดทปี 2021-2022
ทำ IELTS Workshop ความยากระดับสูง

เนื้อหาที่โฟกัส

กลยุทธ์การทำข้อสอบ IELTS ขั้นสูงและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เข้มข้น

ระดับผู้เรียน

Upper-intermediate Learner (คะแนนเดิม IELTS Band 5.5 ขึ้นไป)

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติตามกลยุทธ์ IELTS ขั้นสูงและฝึกทำโจทย์ IELTS ทุกรูปแบบ

ความยาว

96 ช.ม.

สิ่งที่คุณจะได้รับ

คอร์สนี้แตกต่างจากคอร์สอื่นอย่างไร?

คอร์สนี้มี Workshop กว่า 96 ครั้ง เป็นการให้ผู้เรียนลงมือทำแบบฝึกหัดในคลาสทุกๆ คลาส ทั้งหมดมี 96 คลาส คลาสละ 1 ช.ม. ภายในทุกคลาสผู้เรียนจะได้ฟังบรรยายเนื้อหากลยุทธ์IELTS ขั้นสูง ตามด้วยการฝึกปฏิบัติจริงใน Workshop และฟังเฉลย

VDO แนะนำคอร์ส
NEW IELTS 2021-2022

ราคา 7,500 .-

Lifetime Membership

รับชมบทเรียนตลอดชีพ

 

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มี

ทักษะภาษาอังกฤษ

เทียบเท่า IELTS Band 5.5 ขึ้นไป

ทำ Pre-test วัดระดับตอนนี้

คลิกที่นี่

 

ติดต่อแอดมิน

เพื่อสกรีนว่าคอร์สนี้

เหมาะสมกับคุณหรือไม่

คลิก inbox

คอร์ส INTENSIVE 2021

หลักสูตร “เร่งรัด” ขั้นสูง
“สรุป” กลยุทธ์ IELTS ขั้นสูง
“สรุป” แนวทางการทำโจทย์ IELTS ทุกรูปแบบ

เนื้อหาที่โฟกัส

กลยุทธ์การทำข้อสอบ IELTS ขั้นสูง หลักสูตรเร่งรัด เป็นคอร์สที่มีเนื้อหาเข้มข้นมากที่สุด

ระดับผู้เรียน

Advanced Learner (คะแนนเดิม IELTS Band 6.0 ขึ้นไป)

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเรียนเร่งรัด เจาะกลยุทธ์ IELTS ขั้นสูง และสรุปวิธีทำโจทย์ IELTS ทุกรูปแบบ

ความยาว

32 ช.ม.

สิ่งที่คุณจะได้รับ

คอร์สนี้แตกต่างจากคอร์สอื่นอย่างไร?

คอร์สนี้เป็นการสรุปเข้มทุกกลยุทธ์ IELTS ขั้นสูงแบบกระชับที่สุด

สำหรับผู้เรียนที่มีเวลาเรียนจำกัด

VDO แนะนำคอร์ส INTENSIVE 2021

ราคา 9,500 .-

Lifetime Membership

รับชมบทเรียนตลอดชีพ

 

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มี

ทักษะภาษาอังกฤษ

เทียบเท่า IELTS Band 6.0 ขึ้นไป

ทำ Pre-test วัดระดับตอนนี้

คลิกที่นี่

 

ติดต่อแอดมิน

เพื่อสกรีนว่าคอร์สนี้

เหมาะสมกับคุณหรือไม่

คลิก inbox

คอร์ส PRIVATE

หลักสูตรปรับแก้กลยุทธ์สำหรับผู้เรียนระดับ Expert

เนื้อหาที่โฟกัส

การปรับแก้กลยุทธ์การทำข้อสอบ IELTS ขั้นสูง หลักสูตรปรับตามปัญหาส่วนบุคคลของผู้เรียน เพื่อเลือกทำ และ เลือกไม่ทำบางกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับ resource ของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล

ระดับผู้เรียน

Expert Learner (คะแนนเดิม IELTS Band 6.5 ขึ้นไป)

รับสมัครเฉพาะนักเรียนเก่า

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการแก้กลยุทธ์ IELTS เดิม และเพิ่มเติมกลยุทธ์ใหม่ เร่งรัด

ความยาว

5 ช.ม.

สิ่งที่คุณจะได้รับ

คอร์สนี้แตกต่างจากคอร์สอื่นอย่างไร?

คอร์สนี้มีการปรับเนื้อหาตามความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนครบ 4 พาร์ท หรือ เรียนเจาะเฉพาะบางพาร์ท ผู้เรียนสามารถปรับสัดส่วนเนื้อหาแต่ละพาร์ทตามความต้องการของตนเอง ผู้เรียนคอร์สนี้จะต้องเคยเรียน IELTS กับอ.อิมแล้วเท่านั้น

คอร์ส PRIVATE

ราคา 9,999 .-

 

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มี

ทักษะภาษาอังกฤษ

เทียบเท่า IELTS Band 6.5 ขึ้นไป

ทำ Pre-test วัดระดับตอนนี้

คลิกที่นี่

 

ติดต่อแอดมิน

เพื่อสกรีนว่าคอร์สนี้

เหมาะสมกับคุณหรือไม่

คลิก inbox

คอร์ส IELTS IDEAS

หลักสูตรปรับแก้กลยุทธ์สำหรับผู้เรียนระดับ Expert

เนื้อหาที่โฟกัส

สรุป IDEAS จากหนังสือภาษาอังกฤษ 30 เล่ม พร้อมวิธีประยุกต์ IDEAS ให้เป็นสำนวนภาษา
สำหรับสอบ IELTS ครบ 4 พาร์ท (ฟังพูดอ่านเขียน)

ระดับผู้เรียน

Expert Learner (คะแนนเดิม IELTS Band 6.5 ขึ้นไป)
รับสมัครเฉพาะนักเรียนเก่า

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการไอเดียใหม่ๆ สำหรับทำข้อสอบ IELTS

ความยาว

15 ช.ม.

สิ่งที่คุณจะได้รับ

คอร์สนี้แตกต่างจากคอร์สอื่นอย่างไร?

คอร์สนี้มีเนื้อหา 100% เป็นความรู้รอบตัวสำหรับนำไปสอบ IELTS และนำไปใช้ในการทำงานหรือการเข้าสังคมชั้นสูงได้ ผู้เรียนคอร์สนี้จะต้องเคยเรียน IELTS กับอ.อิมแล้วเท่านั้น

VDO แนะนำคอร์ส IELTS IDEAS

ราคา 1,500 .-

 

 

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มี

ทักษะภาษาอังกฤษ

เทียบเท่า IELTS Band 6.5 ขึ้นไป

ทำ Pre-test วัดระดับตอนนี้

คลิกที่นี่

 

ติดต่อแอดมิน

เพื่อสกรีนว่าคอร์สนี้

เหมาะสมกับคุณหรือไม่

คลิก inbox

FAQs

มี IELTS pre-test หรือไม่?

ผู้สนใจสามารถรับบริการ IELTS pre-test ฟรี
โดยขอรายละเอียดจากแอดมิน
ทาง inbox หรือ LINE@

มีบริการตรวจ IELTS Speaking หรือไม่?

เรามีบริการจําลองการสอบ IELTS Speaking
ท่านสามารถขอรายละเอียดและ
สั่งซื้อบริการ IELTS Speaking เพิ่ม
ทาง inbox หรือ LINE@

อย่าให้ความประมาทมาขัดขวางอนาคตของคุณ/บุตรหลาน จากประสบการณ์สอน IELTS ของครูอิม ขนาดนักเรียนที่เรียนอินเตอร์มาตั้งแต่ K (อนุบาล) หรือนักเรียนนอกหลายคนยังต้องใช้เวลาเตรียมสอบ IELTS กว่า 2-3 เดือน ทั้งๆ ที่มีทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้าง Fluent หรือ Fluent มากๆ อยู่แล้ว เนื่องจากข้อสอบมีรายละเอียดมาก

ดังนั้นหากคุณ/ลูกหลานของคุณเรียนในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรภาษาไทย หรือ หลักสูตร English Program ของทางโรงเรียนเอง โดยมิได้เป็นหลักสูตร IGCSE หรือ A-Level ของสหราชอาณาจักร

ทางอิมขออนุญาตแนะนำให้คุณ/ลูกหลานเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ บางท่านอาจใช้เวลา 1-2 ปี โดยค่อยๆ เรียนรู้ทีละน้อยอย่างมีวินัย เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดและกดดันมากจนเกินไป

คำว่ามีวินัย ไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดหรือเคร่งเครียด แต่เน้นความสม่ำเสมอ

สำหรับนักเรียน High School หรือม.ปลาย อย่าลืมว่าเราต้องเตรียมสอบหลายวิชา ดังนั้นอย่าประมาท มีอีกหลายวิชาที่ยากกว่า IELTS ที่เราต้องฝ่าด่านไปให้ได้ ดังนั้นอะไรที่พอจะเคลียร์ได้โดยไม่ยากจนเกินไป โดยเฉพาะ IELTS ถ้าเคลียร์ได้ก็จะตัวเบาและมีแรง+เวลาไว้ติววิชาอื่นๆ ได้ต่อไปโดยไม่ต้องมาห่วงหน้าพะวงหลัง

สำหรับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ขณะนี้โอกาสในการเรียนต่อหรือทำงานระดับ Professional ในองค์กรที่มีความมั่นคงนั้นมีเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนหลายเท่า ซึ่งนับเป็นโชคดีของท่าน

แน่นอนว่าความสำเร็จอาจไม่ได้มาโดยง่าย เพราะแม้ข้อสอบ IELTS จะไม่ได้ยากจนเกินไป แต่กลยุทธ์การทำข้อสอบก็มีรายละเอียดมาก และอุปสรรคสำคัญคือภารกิจต่างๆ ของท่านที่ทำให้ในแต่ละวันหรือในบางช่วงท่านมีเวลาเรียน IELTS น้อยมาก ประกอบกับ Plan ต่างๆ ในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากปัจจัยภายนอกที่ยากจะคาดเดา

จากการติดตามดูแลผู้เรียนด้วยตัวอิมเอง พบว่ามีผู้เรียนจำนวนมากใช้เวลาเตรียมสอบ IELTS 1-3 ปี และอิมขอทำนายว่าอาจมีบางท่านที่มีโอกาสใช้เวลามากกว่านี้เพราะมีภารกิจอื่นๆ เข้าแทรก

ดังนั้นอิมจึงใช้นโยบายให้บริการคอร์ส IELTS แบบ lifetime หรือตลอดชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนซ้ำได้ตามต้องการ

ไม่ว่าตารางชีวิตจะผกผันอย่างไร ให้ถือเสียว่าคอร์ส IELTS ออนไลน์ POWER PACK นี้เป็นยันต์คุ้มภัย ไม่ว่าจะเกิดอะไรเราจะกลับมาเรียนได้เสมอ ดีกว่าไม่มีอะไรกันเหนียวเลย

จังหวะนี้ขอให้ Play to win.
อย่าท้อถอย
อิมอยู่ตรงนี้
เพื่อที่จะคอยผลักดันทุกๆ ท่าน
อย่างเต็มที่ค่ะ

รีวิวจากผู้เรียน

IELTS OVERALL 7.5

พอมาเรียนกับอิม
เหมือนเปิดโลกไปอีกโลกหนึ่ง
เลยว่าเราควรจะตอบอย่างไร
วาง paragraph อย่างไร
มีคําศัพท์ใหม่ๆ
ที่เรียกคะแนนได้เยอะ
มาเรียนกับครูอิม
มั่นใจว่าช่วยได้แน่นอน

คุณภวัต วราภิรมย์

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
Pawat & Aswin
International Law Office
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.โท ด้านกฎหมาย 2 ใบ จาก UK & Germany

IELTS OVERALL 6.5

สําหรับผม
พาร์ทที่จําเป็นที่สุด
ที่จะต้องมีtips
คือ writing

คุณเปเป้ อรุณานนท์ชัย

ผู้ก่อตั้ง บริษัท โลเคเนชั่น จํากัด
www.locanation.com
Thailand's Real Estate Guru
BBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IELTS OVERALL 6.5

ถ้ามีคนที่คอยไกด์เรา
จะทําให้เราไปได้เร็วกว่า

คุณปิยะวิน พิชญังกูร

B.E. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MSc Marketing University of Bath

คุณครูอิมน่ารักค่ะ ให้ความรู้แบบไม่กั๊กเข้าใจง่าย และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จากแต่ก่อนที่ไม่รู้ว่า IELTS ไปในทิศทางไหน

คุณประสพพล หล้าวงษา (คุณกะตัง)

WIH International Hospital Business Administration

เรียนกับครูอิมทำให้เห็นจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งในการทำข้อสอบ IELTS ครั้งแรกที่เคยสอบรู้สึกไม่มั่นใจเลย ตอนนั้นยังไม่รู้จักเพราะยังเด็กมาก พอหลังจากมาเรียนกับครูอิมได้รู้จักเทคนิคการทำทุก Skill แบบชัดเจน และมั่นใจในการสอบแน่นอนค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะบรรยากาศการอบรมเป็นกันเองมาก Workshop มีความ Practical มาก

คุณสุพรรษา ผสมทรัพย์ (คุณพลอย)

นักศึกษา

สมัครคอร์สครูอิมโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ในจุดที่เคยติดขัดพัฒนาไม่ได้ ซึ่งคอร์สของครูอิมให้ข้อมูลที่ตรงจุดครบถ้วน รวมถึง Tips+Tactics ที่หาไม่ได้หากอ่านเอง และยังมีเอกสารประกอบการสอนที่ดีมากจัดเต็ม ครูอิมสอน clear เว่อร์ พูดชัด น่าฟัง ฟังเพลินไม่มีเบื่อ สวยอีกต่างหาก เพลินทั้งตาและหูค่ะ และยินดีตอบคำถามของนักเรียนตลอด ที่สำคัญ Admin Team เค้า Supportive มากๆ ถ้าแนะนำเพื่อนก็บอกได้เลยว่า แนะนำสุดๆ ค่ะ

คุณสุพรรษา ผสมทรัพย์ (คุณพลอย)

ข้าราชการ กระทรวงการคลัง

ครูอิมสอนดี ละเอียด เข้าใจง่าย และนำไปปฏิบัติจริง ได้ความรู้ด้านอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น วิธีหาคำศัพท์ การ Search เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Passage และเทคนิคต่างๆ เช่น Grammarly เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้หลากหลาย ใช้กับชีวิตจริงได้ในงานและชีวิตประจำวัน

คุณจีรภรณ์ ปฐมกุลนิธิ (คุณตุ๊ก)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

Workshop IELTS รอบสด และ Image Consulting ตอบโจทย์ในการทำงานและศึกษาต่อค่ะ การที่สามารถเข้าใจในการเลือกใช้สี เลือกเสื้อผ้าและแต่งหน้าช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพบปะผู้คนค่ะ สัมมนาคลาสเรียนสดครูอิมครบครันทั้งความรู้ ความสนุก และสามารถต่อยอดในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะ

คุณยุพเรศ มุ่งปั่นกลาง (คุณปริม)

บริษัท เล-ซี-บอย เอเชีย จำกัด

The learning experience here is great. I highly recommend it.

คุณญานิกา จิราจินต์ (คุณอิ๋ม)

Business Development Professional