คอร์สออนไลน์กลยุทธ์ IELTS ขั้นสูง

คอร์ส Power Pack

หลักสูตรทำคะแนน IELTS Band 6.5-7.5
สาธิตขั้นตอนทำโจทย์ IELTS ให้ได้ Band 6.5-7.5
พร้อมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

เนื้อหาที่โฟกัส

ทักษะการทำข้อสอบ IELTS Band 6.5-7.5 และทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ครบ 4 พาร์ท 

ระดับผู้เรียน

Intermediate Learners ผู้เรียนคอร์สนี้ควรมีคะแนน IELTS เดิมที่ Band 5.0-6.0 หรือกรณีไม่เคยสอบ IELTS ผู้เรียนคอร์สนี้ควรทำ pre-test แล้วได้ผลคะแนนเทียบเท่า IELTS Band 5.0-6.0

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและฝึกทำข้อสอบ IELTS ให้ได้คะแนน Band 6.5-7.5

ความยาวรวม

139 ชั่วโมง

รูปแบบบทเรียน

VDO บันทึกใน Facebook Group คุณสามารถเข้าเรียนได้ทุกบทเรียนทันทีที่สมัคร ไม่ต้องรอ Live

อายุการใช้งาน

Lifetime Access (อายุการใช้งานตลอดชีพ) คุณสามารถทบทวนบทเรียนได้โดยไม่จำกัดเวลา

สิ่งที่คุณจะได้รับ

คอร์ส Power Pack แตกต่างจากคอร์สอื่นอย่างไร

นอกจากบทเรียนตะลุยโจทย์ IELTS ครบ 4 พาร์ท คอร์ส Power Pack ยังช่วยเติมเต็มทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษปานกลางเทียบเท่า IELTS Band 5.0-6.0 ที่ต้องการเพิ่มคะแนน IELTS สู่ Band 6.5-7.5 โดยเฉพาะ ในคอร์สนี้คุณจะได้รับการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับวิชาการครบ 4 ทักษะ ฟังพูดอ่านเขียน ครบถ้วนกว่า 80 ชั่วโมง โดยเน้นในส่วน grammar และคำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับใช้ทำคะแนน IELTS Band 6.5-7.5 และในคอร์สนี้คุณจะได้รับบทเรียนตะลุยโจทย์ IELTS ครบ 4 พาร์ท ฟังพูดอ่านเขียน อีกกว่า 59 ชั่วโมง ด้วยคอร์ส Power Pack คุณจะทำโจทย์ IELTS เป็นทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะเจอโจทย์ IELTS รูปแบบใด คุณก็สามารถทำได้ โดยเฉพาะ IELTS Writing

VDO แนะนำคอร์ส POWER PACK

คอร์ส Power Pack

ราคา 6,500 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)

อายุการใช้งานตลอดชีพ

เหมาะกับผู้เรียนที่มี

ทักษะภาษาอังกฤษ

เทียบเท่าคะแนน IELTS

Band 5.0-6.0

ที่ต้องการเพิ่มคะแนน

สู่ Band 6.5-7.5

ทำ pre-test

วัดระดับตอนนี้

คลิกที่นี่

สั่งซื้อคอร์ส

คลิก INBOX

คลิก

Add LINE Official

@ieltsforthai

คอร์ส Intensive

หลักสูตรขั้นสูงสุด
สำหรับทำคะแนน IELTS Band 8.0-9.0
สาธิตขั้นตอนทำโจทย์ IELTS ให้ได้ Band
8.0-9.0
สรุป กลยุทธ์ IELTS ขั้นสูง ครบถ้วน
พร้อมแนวทางการทำโจทย์ IELTS ทุกรูปแบบ
บทเรียนเร่งรัด จบใน 32 ชั่วโมง

เนื้อหาที่โฟกัส

ช่วยคุณประหยัดเวลา ด้วยกลยุทธ์การทำข้อสอบ IELTS ขั้นสูง หลักสูตรเร่งรัด เป็นคอร์สที่มีเนื้อหา IELTS Band 8.0-9.0 เข้มข้นมากที่สุด

ระดับผู้เรียน

Advanced Learners ผู้เรียนคอร์สนี้ควรมีคะแนน IELTS เดิมที่ Band 6.5-7.5 หรือกรณีไม่เคยสอบ IELTS ผู้เรียนคอร์สนี้ควรทำ pre-test แล้วได้ผลคะแนนเทียบเท่า IELTS Band 6.5-7.5

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเรียนเร่งรัด เจาะกลยุทธ์ IELTS ขั้นสูง และสรุปวิธีทำโจทย์ IELTS ทุกรูปแบบจบใน 32 ชั่วโมง

ความยาวรวม

32 ชั่วโมง

รูปแบบบทเรียน

VDO บันทึกใน Facebook Group คุณสามารถเข้าเรียนได้ทุกบทเรียนทันทีที่สมัคร ไม่ต้องรอ Live

อายุการใช้งาน

Lifetime Access (อายุการใช้งานตลอดชีพ) คุณสามารถทบทวนบทเรียนได้โดยไม่จำกัดเวลา

สิ่งที่คุณจะได้รับ

คอร์ส Intensive แตกต่างจากคอร์สอื่นอย่างไร

คอร์ส Intensive มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการทำคะแนน IELTS Band 8.0-9.0 เต็ม 100% คอร์สนี้จึงตอบโจทย์ผู้เรียนที่มีพื้นฐาน grammar ภาษาอังกฤษค่อนข้างแม่นยำเทียบเท่า IELTS Band 6.5-7.5 แต่ขาดกลยุทธ์ IELTS เชิงลึกหรือขาดวิธีการเรียบเรียงข้อมูลสำหรับทำคะแนน IELTS Band 8.0-9.0 

VDO แนะนำคอร์ส INTENSIVE

คอร์ส Intensive

ราคา 9,500 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)

อายุการใช้งานตลอดชีพ

เหมาะกับผู้เรียนที่มี

ทักษะภาษาอังกฤษ

เทียบเท่าคะแนน IELTS

Band 6.5-7.5

ที่ต้องการเพิ่มคะแนน

สู่ Band 8.0-9.0

ทำ pre-test

วัดระดับตอนนี้

คลิกที่นี่

สั่งซื้อคอร์ส

คลิก INBOX

คลิก

Add LINE Official

@ieltsforthai

เรียน Private

เรียนตัวต่อตัว

เนื้อหาที่โฟกัส

ผู้สอนปรับเนื้อหาเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียนเฉพาะบุคคล ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนครบ 4 พาร์ท ฟังพูดอ่านเขียน หรือเลือกเรียนเฉพาะบางพาร์ทได้ตามต้องการ

ระดับผู้เรียน

Intermediate to Advanced Learners ผู้เรียนมีคะแนน IELTS เดิมตั้งแต่ Band 5.0 ขึ้นไป หรือกรณีไม่เคยสอบ IELTS ผู้เรียนสามารถทำ pre-test แล้วได้คะแนนเทียบเท่า IELTS ตั้งแต่ Band 5.0 ขึ้นไป

เหมาะสำหรับ

ผู้เรียนที่ต้องการถาม-ตอบ สอบถามพูดคุยกับผู้สอนตลอดการเรียน

ความยาวรวม

ผู้เรียนสามารถกำหนดจำนวนชั่วโมงเรียนได้เองตามความสะดวก หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงเรียนที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

รูปแบบบทเรียน

เรียนตัวต่อตัวผ่าน Zoom นัดเวลาตามที่สะดวก

สิ่งที่คุณจะได้รับ

การเรียน Private แตกต่างจากคอร์สอื่นอย่างไร

ในการเรียน Private มีการปรับเนื้อหาตามความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะบางพาร์ทได้ และสามารถพูดคุยกับผู้สอนแบบ real-time ตลอดชั่วโมงเรียน

เรียน Private

เรียนกับอาจารย์ในทีมอ.อิม

ราคา 1,800 บาท/ชั่วโมง

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)

เรียนกับอ.อิม

ราคา 2,000 บาท/ชั่วโมง

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)

เหมาะกับผู้เรียนที่มี

ทักษะภาษาอังกฤษ

เทียบเท่าคะแนน IELTS

ตั้งแต่ Band 5.0 ขึ้นไป

ทำ pre-test

วัดระดับตอนนี้

คลิกที่นี่

จองชั่วโมงเรียน

คลิก INBOX

คลิก

Add LINE Official

@ieltsforthai

ตรวจคะแนน IELTS Writing และ Speaking

คุณสามารถสั่งซื้อบริการตรวจคะแนน IELTS แยกต่างหากได้ตามต้องการ

สิ่งที่คุณจะได้รับทั้งหมด

ผลตรวจ IELTS ที่คุณจะได้รับ

คุณจะได้รับรายงานดังภาพ จำนวน 5 แผ่น จากการส่งงานตรวจ 5 งาน

(IELTS Writing 4 เรียงความ และ IELTS Speaking 1 คลิป)

บริการตรวจคะแนน IELTS Writing และ Speaking

ราคา 950 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)

ซื้อบริการตรวจ

คลิก INBOX

Add LINE Official

@ieltsforthai


เคล็ดลับ
การเตรียม IELTS
ฉบับ อ.อิม
IELTS for Thai

อย่าให้ความประมาทมาขัดขวางอนาคตของคุณ

จากประสบการณ์สอน IELTS ของอ.อิม แม้กระทั่งผู้เรียนที่ผ่านการเรียนในระบบนานาชาติมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล หรือนักเรียนไทยในต่างประเทศหลายคนยังต้องใช้เวลาเตรียมสอบ IELTS นานกว่า 2-3 เดือน ทั้งๆ ที่นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษดีมากอยู่แล้ว

นั่นเป็นเพราะข้อสอบ IELTS มีเกณฑ์การให้คะแนนเชิงวิชาการในแบบฉบับของ The University of Cambridge ส่งผลให้ผู้เข้าสอบที่รู้ภาษาอังกฤษไม่สามารถใช้ Sense หรือสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวในการทำคะแนน IELTS ให้สูงมากพอที่ตนเองต้องการได้

ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณเคยเรียนในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรภาษาไทย หรือ หลักสูตร English Program ของทางโรงเรียนเอง โดยมิได้เป็นหลักสูตร IGCSE หรือ A-Levels ของสหราชอาณาจักรที่ใช้ข้อสอบที่ออกโดย CIE (Cambridge Assessment International Education) ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในองค์กรมหาอำนาจแห่งการออกข้อสอบระดับโลก

ทางอ.อิมขออนุญาตแนะนำให้คุณเตรียมตัวเรียน IELTS ตั้งแต่เนิ่นๆ

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณอาจใช้เวลา 1-2 ปี ในการเรียน IELTS โดยค่อยๆ เรียนรู้ทีละน้อยอย่างมีวินัย เพื่อไม่ให้เกิดความกดดันมากจนเกินไป

คำว่ามีวินัย ไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดหรือเคร่งเครียด แต่เน้นความสม่ำเสมอ

สำหรับนักเรียน High School หรือนักเรียนมัธยมปลาย
อย่าลืมว่าคุณต้องเตรียมสอบหลายวิชา จึงไม่ควรชะล่าใจ มีอีกหลายวิชาที่ซับซ้อนมากกว่า IELTS ที่คุณต้องจัดสรรเวลาเพื่อเตรียมฝ่าด่านไปให้ได้

ดังนั้นหากคุณมีสิ่งใดที่พอจะเคลียร์ให้จบได้โดยไม่ยากจนเกินไปนัก โดยเฉพาะ IELTS ก็ควรสะสางให้เรียบร้อยเสียโดยเร็ว เพื่อลดภาระของคุณเอง

เมื่อคุณมีคะแนน IELTS ตามต้องการแล้ว คุณจะรู้สึกตัวเบา มีแรงและเวลาไว้ทำกิจการงานอื่นได้ตามที่คุณต้องการ หรือมีเวลาว่างเพิ่มเป็นรางวัลให้ชีวิต โดยไม่ต้องมาห่วงหน้าพะวงหลังเกี่ยวกับคะแนน IELTS อีก

สำหรับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
ขณะนี้โอกาสในการเรียนต่อและการทำงานระดับ High-skilled และระดับ Expert ในองค์กรที่มีความมั่นคงทั่วโลกนั้นมีเพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตหลายเท่า ซึ่งนับเป็นโชคดีของคุณ

แน่นอนว่าความสำเร็จอาจไม่ได้มาโดยง่าย เพราะแม้ข้อสอบ IELTS จะไม่ได้ยากจนเกินไป แต่กลยุทธ์การทำข้อสอบก็มีรายละเอียดมาก

อุปสรรคตัวร้าย คือ ภารกิจมากมายในชีวิตของคุณ ที่ทำให้ในบางช่วงคุณอาจมีเวลาเรียน IELTS น้อยมาก ประกอบกับปัจจัยภายนอกที่ยากจะคาดเดาอาจทำให้กำหนดการสอบ IELTS ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้นการเผื่อเวลาเตรียมสอบ IELTS และเริ่มติวทีละเล็กทีละน้อยเพื่อสะสมองค์ความรู้นี้ไว้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

ยิ่งเริ่มเร็วก็ยิ่งทำให้คุณได้เปรียบ

จากการติดตามดูแลผู้เรียนด้วยตัวอ.อิมเอง พบว่ามีผู้เรียนจำนวนมากใช้เวลาเตรียมสอบ IELTS กว่า 1 ปี และอาจมีบางท่านที่มีโอกาสใช้เวลามากกว่านี้เพราะมีภารกิจอื่นเข้าแทรก

ดังนั้นอ.อิมจึงใช้นโยบายให้บริการคอร์ส IELTS แบบ Lifetime Access หรือ คอร์ส IELTS ที่มีอายุการใช้งานตลอดชีพ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนซ้ำได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา

นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจ IELTS Writing และ IELTS Speaking ที่คุณสามารถสั่งซื้อแยกได้ทันทีที่คุณต้องการ

ไม่ว่าตารางชีวิตจะผกผันอย่างไร ให้ถือว่าคอร์ส IELTS ออนไลน์นี้เป็นเกราะคุ้มภัย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณจะสามารถเรียน IELTS เตรียมไว้ได้เสมอ

ดีกว่าไม่มีอะไรกันเหนียวเลย

จังหวะนี้ขอให้

Play to win.

อ.อิม

พร้อมทีมงาน

IELTS for Thai

อยู่ตรงนี้

ช่วยคุณ

อย่างเต็มที่ค่ะ

รีวิวจากผู้เรียน

IELTS Band 7.5

พอมาเรียนกับอิม
เหมือนเปิดโลกไปอีกโลกหนึ่ง
ทำให้รู้ว่าเราควรจะตอบอย่างไร
วาง paragraph อย่างไร
มีคําศัพท์ใหม่ๆ
ที่เรียกคะแนนได้เยอะ
มาเรียนกับครูอิม
มั่นใจว่าช่วยได้แน่นอน

คุณภวัต วราภิรมย์

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
Pawat & Aswin
International Law Office
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.โท ด้านกฎหมาย 2 ใบ จาก UK & Germany

IELTS Band 6.5

สําหรับผม
พาร์ทที่จําเป็นที่สุด
ที่จะต้องมี tips
คือ writing

คุณเปเป้ อรุณานนท์ชัย

ผู้ก่อตั้ง บริษัท โลเคเนชั่น จํากัด
www.locanation.com
Thailand's Real Estate Guru
BBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IELTS Band 6.5

ถ้ามีคนที่คอยไกด์เรา
จะทําให้เราไปได้เร็วกว่า

คุณปิยะวิน พิชญังกูร

B.E. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MSc Marketing University of Bath

จากแต่ก่อนที่ไม่รู้ว่า
IELTS ไปในทิศทางไหน

ครูอิมน่ารัก
ให้ความรู้แบบไม่กั๊กเข้าใจง่าย
และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

คุณประสพพล หล้าวงษา

WIH International Hospital Business Administration

ครั้งแรกที่เคยสอบรู้สึกไม่มั่นใจเลย
ตอนนั้นยังไม่รู้จัก IELTS
เพราะยังเด็กมาก


เรียนกับครูอิมทำให้เห็นจุดอ่อน
และเสริมจุดแข็ง
ในการทำข้อสอบ IELTS

ได้รู้จักเทคนิค
การทำทุก skill แบบชัดเจน
และมั่นใจในการสอบแน่นอนค่ะ

ขอบคุณทีมงานด้วยนะคะ
มีความ practical มาก
และเป็นกันเองมาก

คุณสุพรรษา ผสมทรัพย์

นักศึกษา

สมัครคอร์สครูอิม
เพื่อเพิ่มคะแนน IELTS
ในจุดที่เคยติดขัดพัฒนาไม่ได้

ซึ่งคอร์สของครูอิม
ให้ข้อมูลที่ตรงจุดครบถ้วน
รวมถึง tips+tactics
ที่หาไม่ได้หากอ่านเอง

และยังมีเอกสารประกอบการสอน
ที่ดีมากจัดเต็ม

ครูอิมสอน clear เว่อร์
พูดชัด น่าฟัง
ฟังเพลินไม่มีเบื่อ
ยินดีตอบคำถามของนักเรียนตลอด

ที่สำคัญ admin team
มีความ supportive มากๆ

แนะนำสุดๆ ค่ะ

คุณสุพรรษา ผสมทรัพย์

กระทรวงการคลัง

ครูอิมสอนดี ละเอียด เข้าใจง่าย
และนำไปปฏิบัติจริง

ได้ความรู้ด้านอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย
เช่น วิธีหาคำศัพท์
การ search เรื่องราว
ที่เกี่ยวข้องกับ reading passage
และเทคนิคต่างๆ เช่น Grammarly

เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้หลากหลาย
ใช้กับการทำงานได้ด้วย

คุณจีรภรณ์ ปฐมกุลนิธิ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

คอร์สเรียน IELTS ครูอิมครบครัน
ทั้งความรู้ ความสนุก
สามารถต่อยอดในชีวิตจริงค่ะ

คุณยุพเรศ มุ่งปั่นกลาง

บริษัท เล-ซี-บอย เอเชีย จำกัด

The learning experience here is great.
I highly recommend it.

คุณญานิกา จิราจินต์

Business Development Professional